nivo nivo nivo nivo nivo

De geschiedenis en MVO

Loon op Zand 
Van Lier is ontstaan in 1815 in de gemeente Loon op Zand in Brabant (Nederland). De oorspronkelijke fabriek uit 1900 is nog steeds in dezelfde plaats gevestigd. Eind vorige eeuw was een volledige modernisering en renovatie nodig om te kunnen voldoen aan zowel de moderne technologische behoeften als aan de milieuvoorschriften van de Europese Unie. 
Het huurcontract van het pand, waarin de fabriek in Loon op Zand was gevestigd, naderde het einde van zijn termijn in 2005. En Van Lier’s nieuwe eigenaar, Geert van Spaendonck, moest samen met het Van Lier’s managementteam op zoek naar een duurzamere oplossing voor de toekomst. Die zowel qua ruimte als milieutechnisch beter afgestemd waren op de behoeften van de onderneming en haar medewerkers.  

Het bedrijf moest zowel economisch als logistiek veel efficiënter worden om de sterke concurrentie te overleven, welke werd veroorzaakt door de toestroom van goedkopere producten. Wat een gevolg was van de veranderingen binnen de EEG-importverordeningen in de jaren 60. Maar ook de combinatie van een dalende interesse binnen de arbeidsmarkt voor productiewerk en de afnemende beschikbaarheid van arbeidskrachten die nodig waren binnen de sector. 

Verhuizing naar Sprang Capelle - moderne en milieuvriendelijke locatie
Na veel beraad en overleg met alle betrokken partijen verhuisde Van Lier in 2005 naar een kleinere, duurzamere en milieutechnisch verantwoorde gemoderniseerde fabriek in Sprang Capelle, in een gebouw dat werd gedeeld met een ander Nederlands schoenenmerk. De fabriek was modern en technologisch up-to-date met efficiënte, energievriendelijke luchtcirculatiesystemen, die voor de medewerkers van essentieel belang waren. De fabriek stond nog steeds in de regio, maar was beter afgestemd op de behoeften van Van Lier en haar werknemers en beter voor het milieu.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de werknemers
Elke verhuizing en verandering vond plaats na overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden en hun volledige achterban, met eerlijke afkoopregelingen en overplaatsingsmogelijkheden. Sommige werknemers kwamen in aanmerking voor pensioen en anderen kregen een nieuwe baan. Na een sociaal akkoord vloeide de helft van de werknemers af volgens een eerlijk en verantwoord sociaal plan dat was overeengekomen tussen Van Lier en de werknemers.

In de eerste fase gingen 15 medewerkers uit Loon op Zand aan de slag in het nieuwe hoofdkantoor in Breda en 20 medewerkers zette de moderne fabriek in Sprang Capelle op. 

Door de verdere economische neergang in de eerste jaren van de 21e eeuw, in combinatie met toenemende prijsconcurrentie in de markt, zagen vele merken zich gedwongen hun deuren te sluiten of de productie naar het buitenland te verplaatsen. 
Door deze belangrijke verschuiving in het economisch landschap, en veel bedrijven de productie naar lagelonenlanden verplaatsten, werd de inkoop van grondstoffen, machines en knowhow moeilijker. 
Doordat de bedrijven de productie naar het buitenland overbrachten, gingen leveranciers van machines en grondstoffen (zoals garens, leesten, enz.) ofwel failliet of verhuisden eveneens naar het buitenland. Waardoor het logistiek gezien moeilijk werd om benodigdheden in Nederland te kopen. 
Door deze ontwikkelingen en een verschuiving binnen de arbeidsmarkt, waardoor steeds meer werknemers banen met betere arbeidsvoorwaarden in de hogere loonschalen kregen, werd het voor Van Lier steeds moeilijker om vakmensen te vinden die in de fabriek wilde komen werken. 
Al deze factoren maakte het voor Van Lier lastiger efficiënt te produceren en topkwaliteit schoenen van de beste materialen te maken tegen een voor de consument verantwoorde en eerlijke prijs. 

De omzet van Van Lier groeide als gevolg van een succesvolle ondernemingsstrategie voor het ontwerpen en verkopen van fashion-schoenen van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. En door het openen van Van Lier-winkels in de grote steden in Nederland en de snelle stijging in verkopen via internet. Maar ook door de loyaliteit en ondersteuning van het uitgebreide dealernetwerk. Vervolgens zette Van Lier haar eerste stap om de productie uit te breiden naar een partnerfabriek in Polen, wat later tevens werd gevolgd door een samenwerking met partnerfabrieken in Portugal.

Hoewel Van Lier het sluiten van de productie in Nederland zo lang mogelijk van zich afhield, werd als gevolg van de vele eerder genoemde economische en sociale problemen en de geringere beschikbaarheid van mensen en middelen, na drie jaar productie in Sprang Capelle, besloten om de productie in Nederland in 2008 helemaal te stoppen. Dit werd, wederom, gerealiseerd met instemming van de ondernemingsraad en de vakbonden middels een sociaal plan. Nogmaals werden sommige werknemers omgeschoold en kwamen op het hoofdkantoor in Breda. Anderen gingen ofwel met pensioen of vonden na omscholing een andere baan.

Een aantal medewerkers op het hoofdkantoor in Breda werken al meer dan 40 jaar voor Van Lier en sommigen van hen krijgen de mogelijkheid om na hun pensioen in deeltijd bij het bedrijf te blijven werken. Van Lier beschouwt de kennis en ervaring van deze mensen als zeer waardevol en is van mening, omdat ze zoveel jaren loyaal aan het bedrijf zijn gebleven, dat dit deel uitmaakt van haar verantwoordelijkheid om ook na de pensionering te blijven zorgen voor de medewerkers.
Er zijn negen medewerkers uit de 'Loon op Zand '-periode, die ofwel parttime of fulltime op het hoofdkantoor in Breda werken en zijn inmiddels, variërend van 20 tot 40 jaar trouw aan het bedrijf!

De afdelingen Design, Marketing en Sales, Finance, Supply Chain Management, Logistics en Administration blijven gevestigd in Breda, in Nederland.

Overzeese productie en uitbreiding

Toen de verkoop van Van Lier-schoenen snel begon te groeien, en als aanvulling op de Europese productielocaties, ging Van Lier een samenwerkingsverband aan met een Duits/Indisch familiebedrijf in India. Door de snelle ontwikkeling van de technologische knowhow en modern ge-audit fabrieken, waarin productie mogelijk is van topkwaliteit schoenen voor fashion brands in het Verre Oosten, ging Van Lier in 2008 ook samenwerken met fabrieken in China en Bangladesh.  Deze fabrieken zijn beide eigendom van dezelfde Taiwanese eigenaar en werken ook voor andere exclusieve merken. Ze worden streng gecontroleerd op alle niveaus van de Social Compliance-gedragscode van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), alsmede op gezondheids- en veiligheidsaspecten. 
Van Lier gelooft in het opbouwen van een lange termijn werkrelatie met goede, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige, gecontroleerde leveranciers, die zeer frequent en direct contact onderhouden met de managementteams en elk seizoen worden bezocht en geïnspecteerd. 

Het heden en MVO

Uitbreiding van productiefaciliteiten in de mondiale arena brengt een verantwoordelijkheid met zich mee ten opzichte van de mannen en vrouwen die betrokken zijn bij de productie in die landen, om ervoor te zorgen dat hun arbeidsomstandigheden voldoen aan de vier principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

 • Vrijheid van vakvereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.
 • Uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
 • Daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.
 • Afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep.

Als garantie op een wereldwijde eerlijke behandeling van werknemers, die bijdragen aan de productie van Van Lier-schoenen, en voor het indien nodig verbeteren van hun werkomstandigheden, nam het management van Van Lier de beslissing om toe te treden tot de Amsterdamse onafhankelijke non-profitorganisatie Fair Wear Foundation. De acht punten in de gedragscode voor de Kledingindustrie van Fair Wear Foundation omvat de vier ILO-principes.  Van Lier verwacht dat al haar productiepartners voldoen aan de normen in de gedragscode voor de Kledingindustrie van FWF, die worden beschouwd als een van de strengste ter wereld.

Fair Wear Foundation

fairwearfoundation3

http://www.youtube.com/watch?v=SfQgfKz8t9w

 

 


De missie van Fair Wear Foundation (FWF) is om de werkomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. FWF heeft meer dan 10 jaar geïnvesteerd in het ontwikkelen van échte oplossingen voor de belangrijkste problemen van werknemers in de kledingindustrie.
De vier belangrijkste werkterreinen van FWF zijn:

 • controleren of merken die lid zijn de mensenrechten in hun ‘supply-chains’ respecteren
 • arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken controleren
 • meldpunten voor klachten van werknemers bieden in 9 productielanden
 • de samenwerking tussen fabrieken, merken en alle andere belanghebbenden waarborgen

FWF is een onafhankelijke non-profitorganisatie die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, werknemers en non-profit sectoren. Deelnemende bedrijven ondertekenen de acht punten van de gedragscode voor de Kledingindustrie van FWF, die is gebaseerd op de VN- en ILO-principes. FWF rapporteert publiekelijk over de voortgang van de bedrijven qua uitvoering van de gedragscode. FWF werkt ook nauw samen met een netwerk van organisaties van belanghebbenden in productielanden.

De 90 bij FWF aangesloten bedrijven zijn gevestigd in zeven Europese landen en vertegenwoordigen ongeveer 120 merken. De producten van FWF-leden worden verkocht op 20.000 verkooppunten in meer dan 80 landen over de hele wereld. FWF is actief in 9 productielanden in Azië, Europa en Afrika.

pdf logo  Gedragscode voor de Kledingindustrie van Fair Wear Foundation
 

 1. Vrije keus van arbeid
 2. Geen discriminatie van werknemers
 3. Geen kinderarbeid
 4. Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen
 5. Betaling van een acceptabel loon
 6. Geen excessieve werktijden
 7. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
 8. Een wettige arbeidsovereenkomst

Van Lier’s lidmaatschap van FWF en de Gedragscode voor de Kledingindustrie
Van Lier werd op 1 april 2015 lid van de Fair Wear Foundation.
Door lid te worden van Fair Wear Foundation en het ondertekenen van de Gedragscode voor de Kledingindustrie van Fair Wear Foundation belooft Van Lier te voldoen aan de gedragscode binnen het bedrijf en te eisen dat de leverancierspartners dit ook doen. Dankzij de ‘win-winmanier’ van samenwerken met onze leveranciers, kan Van Lier hen ondersteunen en helpen om waar nodig, eerlijke arbeidsomstandigheden voor medewerkers te behouden en te verbeteren.

Werkmethode FWF
FWF controleert de fabrieken in de hoge risico landen en werkt samen met lokale auditors die de taal spreken van die regio en de gewoonten van de gemeenschap kennen. Tijdens de fabrieksaudits interviewen zij de medewerkers en geven feedback aan FWF, het fabrieksmanagement en Van Lier.

Er worden trainingen op fabrieksmanagementniveau en werknemerniveau georganiseerd om zowel het management als de werknemers te informeren over de FWF-gedragscode voor de kledingindustrie (gebaseerd op de International Labour Law, de internationale arbeidswet van de ILO).

Er worden lokale klachtensystemen opgezet waar de medewerkers klachten kunnen indienen, rechtstreeks bij FWF of bij de lokale klachtenafhandeling, anoniem indien gewenst.
Als er een klacht wordt ingediend, rapporteert de lokale FWF-klachtenbehandelaar aan FWF. De beschuldigde partij en Van Lier zullen proberen om het probleem op lokaal niveau met steun van FWF op te lossen. 

pdf logo  FWF Brand Performance Check

De 'Brand Performance Check' (prestatie controle van het merk) is een onafhankelijke beoordeling van de manier waarop het FWF-lid bezig is om de arbeidsomstandigheden binnen de ‘supply-chain’ te verbeteren.

De informatie voor deze evaluatie wordt verzameld via audits en klachtrapporten en 
leden worden op grond van verschillende individuele benchmark-indicatoren geplaatst in een van de 4 Performance-Benchmark categorieën. 

De 4 Performance -Benchmark categorieën zijn:

 • Leader (leider)
 • Good (goed)
 • Needs improvement (voor verbetering vatbaar) 
 • Suspended (uitgesteld)

Deze categorieën zijn gebaseerd op het minimale percentage van de productie dat onder controle staat en de minimale benchmarkscores (individuele indicatorscores opgeteld plus de duur van het FWF-lidmaatschap). Het ‘Brand Performance report’ wordt aan het einde van elk boekjaar per merk gepubliceerd op de Fair Wear Foundation-website. Omdat Van Lier op 1 april 2015 toetrad tot FWF wordt het eerste ‘Brand Performance report’ na het eerste jaar rond de zomer van 2016 gepubliceerd.

Transparantie en werkmethoden bij Van Lier
Om lid te kunnen worden van de Fair Wear Foundation moet Van Lier transparant zijn met betrekking tot haar productiefaciliteiten; er moet een lijst worden opgesteld van alle fabrieken, de geproduceerde hoeveelheid en prijs betaald per fabriek per seizoen. 

Er is jaarlijks een werkplan opgesteld met informatie over de werkmethoden en de leveranciersstrategie.  Er zijn plannen gemaakt voor het informeren van het management en de medewerkers bij de leverancier over de gedragscode, het waar nodig opzetten van controles en trainingen, en het opzetten van een klachtenprocedure zodat eventuele klachten over schendingen in de productielijnen van Van Lier kunnen worden gemeld.  Deze procedures worden door FWF gecontroleerd tijdens de jaarlijkse 'Brand Performance Check' (merkprestatiecontrole), waarna de resultaten op de FWF-website worden gepubliceerd. http://www.fairwear.org/36/brands/

In de landen met een hoog risico zijn de fabrieken van Van Lier partnerleveranciers, door andere bekende merken die produceren in dezelfde fabriek, al regelmatig en streng gecontroleerd op de gedragscode voor de kledingindustrie, alsmede op gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Door de samenwerking met FWF wil Van Lier ervoor zorgen dat de fabrieken in landen met een hoog risico worden gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie, die Van Lier rechtstreeks zal informeren over eventuele schendingen van de gedragscode in hun productielijn.

Van Lier kiest zijn productiepartners voornamelijk op basis van reputatie, kwaliteit, creativiteit in het implementeren van de designelementen van Van Lier, het probleemoplossend vermogen en de levertijden, waarbij ook de prijs een van de vele factoren is die daarbij in overweging wordt genomen.

Bij het starten van de productie in een nieuwe fabriek brengt het Van Lier-team aan het begin van de samenwerking een bezoek aan de locatie om zelf getuige te zijn van de fabriek en een goede verstandhouding op te bouwen met de leverancier, wat kan helpen als het tot problemen oplossen komt. 

Van Lier is van mening dat een direct contact en het opbouwen van lange termijn relaties met leveranciers meer effectief en duurzaam werkt voor de toekomst, wat gunstig is voor beide partijen.

In elk seizoen produceert Van Lier tussen de 60% en 75% van zijn schoenen binnen de Europese Unie (Polen en Portugal), en tussen de 25% en 40% in twee gecontroleerde, moderne fabrieken, de ene in China en de andere in Bangladesh. De twee fabrieken in Azië werken voornamelijk voor andere internationale merken en hebben gereserveerde productiecapaciteit voor Van Lier.

De Van Lier-productieteams bezoeken elke fabriek normaal één keer per seizoen en vaker voor ondersteuning en het oplossen van problemen wanneer er zich problemen voordoen.

Van Lier hanteert een tijdige productieplanning en realistische levertijden om leveranciers in staat te stellen hun productielijnen adequaat in te plannen. Leveranciers worden niet geconfronteerd met verrassingen die mogelijk kunnen leiden tot schendingen van het MVO.

Van Lier en de leverancier dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te waarborgen dat het proces soepel verloopt en er oplossingen voor eventuele problemen worden gevonden.

Leerlooierijen en looien

Het leer dat Van Lier gebruikt, is afkomstig uit Argentinië, Italië, Portugal en Spanje en is een bijproduct van de vleesindustrie. Van Lier kiest alleen de beste kwaliteit leer en vereist dat de huiden een correcte behandeling van de dieren aantonen.

De leerlooierijen die leer leveren aan Van Lier liggen in Portugal, Italië en Polen.
Leerlooierijen zijn ofwel gecertificeerd door REACH (het systeem voor de registratie, evaluatie, vergunningverlening en beperking van chemische stoffen opgezet door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA  http://echa.europa.eu/), of zijn lid van de Portugese, Poolse of Italiaanse vereniging voor de lederverwerkende industrie (die zich houdt aan de EU-normen op sociaal en milieugebied).
Van Lier houdt een lijst bij van de leerlooierijen die rechtstreeks aan het bedrijf leveren en controleert of de directe toeleveranciers, alsmede alle agenten waar zij mee werken, de vereiste Europese sociale en milieunormen hanteren.  Van Lier zorgt er ook voor dat leerlooierijen het leer door onafhankelijke laboratoria, in verschillende stadia van het looien, testen of laten testen op giftige chemicaliën. Leden van het Van Lier-leveranciersteam bezoeken fabrieken en leerlooierijen en houden fotografisch bewijsmateriaal bij van de processen in deze faciliteiten.
Enkele praktische stappen die Van Lier heeft gezet om het risico op het gebruik van giftige chemische stoffen te verminderen, is de toepassing van minder fel gekleurd leer in het productassortiment. Voor de productie van leer in felle kleuren is een grote hoeveelheid kleurstof evenals veel water nodig. Als de tinten dichter bij de natuurlijke kleur blijven, is er minder kleurstof en water nodig voor het looien.
Zich bewust zijn van de herkomst van het leer, contact onderhouden met leerlooi-leveranciers, leerlooierijtesten op giftige stoffen, alsmede naleving van het EU-beleid op sociaal en milieugebied, het gebruik van minder intensieve kleurstoffen en het opslaan van schoenen onder optimale omstandigheden, zijn allemaal manieren waarop Van Lier ervoor zorgt dat de producten voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitseisen die de consument verwacht.
Het Van Lier-team draagt en test ook persoonlijk samples van elk model op comfort, kleurvastheid en eventuele defecten. Alleen wanneer het team volledig tevreden is over de producten, worden ze verstuurd naar de dealers en de winkels voor de verkoop.
Als een productdefect wordt gevonden, zal Van Lier ofwel het defect herstellen of de schoenen uit de ‘supply-chain’ terughalen.  

Leerlooimethoden

1. Looien met Chroom III 
Bij het looien met Chroom III-sulfaat (een mineraal) wordt een mengsel van chemicaliën, zuren en zouten gebruikt.
Het merendeel van het leer wordt wereldwijd gelooid met behulp van deze methode, die ongeveer 24 uur duurt. Het leer wordt gedrenkt in een zuur- en zoutmengsel en vervolgens in het chroomsulfaatbad dat het leer blauw kleurt (de zogenaamde 'wet blue'). Daarna wordt de afwerkingskleur aangebracht om het gewenste effect te bereiken.
Met dit type looien kan de kwaliteit, soepelheid, duurzaamheid en kleurconsistentie bij alle huiden worden gegarandeerd. Schoenen die zijn gemaakt van met chroom gelooid leer zijn duurzaam alsmede water- en hittebestendig.
In door de EG gereguleerde leerlooierijen die Van Lier gebruikt, wordt het water gezuiverd en gerecycled om te voorkomen dat chemicaliën in het milieu en de plaatselijke watersystemen terechtkomen.

Wat is chroom? 
Bron: International Union of Leather Technologists and Chemists Societies http://www.iultcs.org
‘Chromium and Leather research, balanced view of scientific facts’ paper (Onderzoek naar chroom en leer, evenwichtig beeld van de wetenschappelijke feiten), geschreven door Dr. Dietrich Tegtmeyer en Dr. Martin Kleban


Chrome III 
Chroom is een natuurlijk voorkomend mineraalelement en 'Chrome III' is de trivalente vorm die belangrijk is voor menselijke voeding en komt in lage concentraties voor in hout en de bodem. Chroom wordt gebruikt in veel verschillende toepassingen en processen. Slechts 5% van het chroom in de wereld wordt gebruikt in de leerindustrie en binnen dit brede aanbod van producten, ook voor schoenen. Chroom III is een sulfaat van chroom, dat is goedgekeurd voor gebruik bij het looien van leer voor consumentengoederen. Indien chroom wordt gebruikt volgens de Europese richtlijnen, is leer dat ermee is gemaakt, goedgekeurd voor gebruik in de kleding, schoenen en accessoire industrie.

De leerlooierijen die worden gecontroleerd door Van Lier, moeten de gereguleerde processen met goedgekeurde componenten volgen en gedurende het proces leerfragmenten, die afkomstig zijn van het leer, professioneel laten testen op schadelijke vormen van chroom en andere giftige chemicaliën. 

De producten van Van Lier worden gehanteerd en opgeslagen in overeenstemming met alle vereiste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften om ervoor te zorgen dat ze in optimale conditie de consument bereiken.

Om zelfs de geringste schadelijke gevolgen uit te sluiten, wordt het aanbevolen om leren producten geen lange periode in direct zonlicht te laten liggen of bloot te stellen aan vuur. 
Als leerproducten goed worden verzorgd, volgens de aanbevolen stappen, kunt u er lang van genieten!

 

2. Plantaardig looien
Plantaardig looien wordt meestal gedaan door geschoolde arbeidskrachten met behulp van traditionele leerlooimethoden in combinatie met moderne technologie en duurt ongeveer 100 dagen. Bij dit type looien wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten zoals boomschors, waardoor de schoenen een natuurlijke kleur krijgen. Plantaardig gelooid leer wordt beschouwd als volledig biologisch afbreekbaar.
Plantaardig looien wordt beschouwd als milieuvriendelijker.
Het proces vereist echter wel meer water en natuurlijke ingrediënten, zoals boomschors.
Van Lier gebruikt dit type leer voor het 'stressed look'-assortiment. Alle natuurlijke vouwen en kleurverschillen zijn zichtbaar na het looien, waardoor het product zijn kenmerkende uiterlijk krijgt. 
Schoenen die zijn gemaakt van dergelijk leer vergen meer zorg, zijn minder soepel en kunnen krimpen en scheuren bij blootstelling aan warmte. De kleurvariatie is beperkt en het product kan vlekken als het nat is.

Van Lier heeft beide soorten leer gebruikt voor complete schoenen of onderdelen van schoenen, afhankelijk van de collectie. Leren zolen zijn bijna altijd gemaakt van plantaardig gelooid leer. 

De toekomst van leerlooien 

 • De leerlooierijen waar Van Lier mee werkt, streven ernaar om metaalvrije milieuvriendelijke lederwaren te produceren.
 • Van Lier volgt de nieuwste ontwikkelingen in de leerlooierij, op zoek naar de laatste innovaties die de kwaliteit van de producten kunnen verbeteren.
 • Van Lier stimuleert leerlooierijen om te zoeken naar manieren om het gebruik van chroom III te verminderen, efficiënte manieren te vinden om chemische stoffen terug te winnen en te hergebruiken, en het voor onderzoek gebruikte water, om de meest efficiënte basisoliën uit verzadigde vetten te ontdekken waarmee het chroom zich bindt aan leer, te recyclen. 
 • Onderzoeksmedewerkers proberen efficiëntere manieren te zoeken om de oxiderende factoren uit chroom III tot en met chroom VI te bepalen. Het is belangrijk voor Van Lier om op de hoogte te blijven van eventuele vooruitgang op dit gebied.
 • Het is zoeken naar manieren om leerlooierijafval te recyclen tot nieuwe producten. 

 

Intern MVO bij Van Lier 

 • Parttime herplaatsing van medewerkers nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, op terreinen waar ze het bedrijf kunnen helpen met hun kennis en ervaring.
 • Gelijk aantal mannen en vrouwen in alle posities van het bedrijf.
 • Ergonomisch verstelbare stoelen en tafels voor alle kantoormedewerkers, om ervoor te zorgen dat ieder individu voor zijn/haar lengte in de best mogelijke houding zit.
 • Medewerkers worden aangemoedigd om gezond en fit te blijven met financiële steun van het bedrijf. 
 • Van Lier heeft veilige en temperatuurgecontroleerde kantoren om maximaal comfort te garanderen met inbegrip van energiebesparende opties.
 • Maximaal, efficiënt gebruik van kantoorruimte; aanleg van extra niveaus opslagruimten binnen de magazijnen en het bijeenbrengen van alle afdelingen van het bedrijf onder één dak om de noodzaak van reizen te verminderen.
 • Containerruimte delen met andere merken en producten tijdens transport en, waar nodig, opslag delen.
 • Streven naar papierloze communicatie binnen het bedrijf.
 • Onverkochte of defecte, maar nog steeds draagbare schoenen worden gedoneerd aan internationale gemeenschappen in nood. Deze gemeenschappen worden hiermee enorm geholpen en zo vermijden wij dat onverkochte schoenen afval worden zonder ooit te zijn gedragen. 

Sponsorprojecten bij Van Lier

 • Van Lier sponsort sinds 2006 met trots het team van de Nederlandse Studenten Roeibond (http://knsrb.nl) om het belang van een goede gezondheid en conditie te onderstrepen, alsmede de nationale studententeams te ondersteunen bij het bereiken van hun sportieve doelen.

http://knsrb.nl/sponsors
http://knsrb.nl/sprint/informatie
https://www.facebook.com/knsrb

 • Van Lier maakt kwalitatief hoogstaande, duurzame schoenen, die een lange tijd meegaan. We sponsoren echter ook het schoenmakersgilde (http://www.stichtingschoenmakersgilde.nl/index.html) dat bestaat uit de beste schoenmakers in heel Nederland, die kwaliteitsmiddelen gebruiken om schoenen van topkwaliteit te repareren.
 • Van Lier en zijn medewerkers namen deel aan een door het Belgische Rode Kruis gecoördineerd optreden en schonken 1.000 paar schoenen uit de voorraad restanten aan de Bosniërs in de nasleep van de overstromingen in maart 2014. De medewerkers van Van Lier hebben hard gewerkt, hielpen met het inpakken en laden voor transport van de schoenen om te verdelen aan mensen die alles verloren hadden. 
 • Van Lier sponsort mensenrechtenprojecten, activiteiten van universiteitsstudenten, onderwijsverbeteringsprojecten in scholen, medische onderzoeksprojecten en kunst.

Referenties:

 • Fair Wear Foundation ( www.fairwear.org )
 • International Union of Leather Technologists and Chemists Societies http://www.iultcs.org 
  Dietrich Tegtmeyer en Dr. Martin Kleban
  ‘Chromium and Leather research, balanced view of scientific facts’ (Onderzoek naar chroom en leer, evenwichtig beeld van de wetenschappelijke feiten), paper geschreven door Dr. Dietrich Tegtmeyer en Dr. Martin Kleban 
 • Elektronische documentindeling (ISO)
  FUCK, W. F.; GUTTERRES, M.; MARCILIO, N. R.  en  BORDINGNON, S.. The influence of Chromium supplied by tanning and wet finishing processes on the formation of in leather (De invloed van chroom door looien en natte afwerkingsprocessen op de vorming van cr(vi) in leer). Braz. J. Chem. Eng. [online]. 2011, vol.28, n.2 [geciteerd  2015-04-22], pp. 221-228 . Beschikbaar op: http://www.scielo.br/scielo.php.
 • Vergadering MVO Nederland ‘Grensverleggers in de leersector’